E-Beeldskool, en sy vennote , filiale en moedermaatskappye (“E-Beeldskool", "ons") is daartoe verbind om u privaatheid te beskerm en te verseker dat u 'n positiewe ervaring het wanneer u ons aanlyndienste (die “Dienste”), webbladsye besoek, kontak met ons op sosiale media maak of produkte koop of bestel.

Hierdie verklaring verduidelik die praktyke van E-Beeldskool wanneer ons u "persoonlike data" verwerk, dit is inligting wat verband hou met 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare individu. Om te "verwerk" of "verwerk" beteken enige gebruik van persoonlike data, insluitend, oordra, versamel, opneem, stoor, gebruik, ontleed, kombineer, bekendmaak of uitvee. Hierdie verklaring kan van tyd tot tyd opgedateer word.

As ons van plan is om wesenlike veranderinge aan te bring in die manier waarop ons persoonlike data hanteer soos hier beskryf, sal ons u daarvan in kennis stel deur 'n opgedateerde weergawe van hierdie verklaring op ons webwerf te plaas. Veranderinge aan hierdie verklaring word in ons webblad saamgevat. Ons kan hierdie verklaring aanvul met 'net-betyds'-kennisgewings ("op die nippertjie"), of ander openbaarmakings vervat binne of in verband met die verskaffing van ons Dienste, wat ons dataversameling-, gebruik- en deelpraktyke in meer detail kan beskryf.

Tensy ons anders verklaar, sal sulke aanvullende privaatheidsverklarings bepaal hoe ons die inligting in die konteks van die spesifieke produk of diens kan verwerk. Hierdie verklaring is van toepassing op die persoonlike data wat ons as 'n databeheerder verwerk, dit wil sê as die party wat bepaal watter data om te versamel en waarom. U verskaf sommige van hierdie data direk, en ons kry dit deur data in te samel oor u interaksies, gebruik en ervarings met ons Dienste. Die data wat ons versamel, hang af van die konteks van u interaksie met E-Beeldskool en die keuses wat u maak, insluitend die produkte en funksies wat u gebruik.

Ons verkry ook inligting oor u van derde partye. Wanneer u E-Beeldskool se dienste gebruik deur middel van aanlyn klasse, en webinaars en sosiale media en ’n rekening skep op sodanige platforms, individueel of deur u werkgewer of skool of ouer/versorger/borg, word die verwerking van u persoonlike data bepaal en geadministreer deur die rekeninghouer (bv. Facebook ens.) ingevolge hul privaatheidsbeleid. Indien u vrae het oor hoe en waarom u persoonlike data versamel word deur derde partye, die wettige basis vir verwerking of versoeke rakende u persoonlike data, verwys ons u na die rekeninghouer/verskaffer se privaatheidsverklaring en rig u navrae aan sodanige rekeninghouer/verskaffer of sy administrateur.

Hoe ons persoonlike data deel

Ons deel persoonlike data slegs met maatskappye, organisasies of individue buite E-Beeldskool as een van die volgende omstandighede van toepassing is:

Met toestemming:

Ons kan persoonlike data met maatskappye, organisasies, individue buite E-Beeldskool en ander deel as ons toestemming van 'n individu het (soos van toepassing).

Met ons Borge:

U toepaslike persoonlike data kan gedeel word met 'n derdeparty-vennoot en of borg wanneer u aan sodanige kompetisies of programme deelneem met ten doel vir hul bemarkingsprogram en besigheidsdoelwitte.

Korporatiewe transaksies:

Ons kan persoonlike data deel met werklike of voornemende verkrygers en of toekomstige vennote en borge, hul verteenwoordigers en ander relevante deelnemers aan, of tydens onderhandelinge oor enige verkoop, samesmelting, verkryging, herstrukturering of verandering van beheer/bestuur wat die hele of 'n gedeelte van E-Beeldskool se besigheid of bates insluit, insluitend dit wat verband hou met bankrotskap of soortgelyke verrigtinge. Dit sluit naamsverandering en verwisseling van eienaars in.

Besigheidsdoeleindes:

Ons verskaf persoonlike data aan verskaffers en diensverskaffers van E-Beeldskool om ons te help om die onderrigdienste en ander relevante dienste te lewer vir E-Beeldskool se bemarking en besigheidsdoeleindes. Voorbeelde hiervan is openbare wolkopbergverkopers, massa epos verskaffers, asook betalingsverwerkers en verwerking en diensverskaffers vir die bestuur van kaartjies en gelde/finansies vir klanteondersteuning.

Regsredes:

Ons deel persoonlike data met maatskappye, organisasies of individue buite E-Beeldskool as ons glo dat toegang, gebruik, bewaring of bekendmaking van die inligting redelikerwys nodig is om:

te voldoen aan enige toepaslike wetgewing of respondering op geldige regsprosesse, insluitend deur wetstoepassers of ander regeringsinstansies. toepaslike Terme van Gebruik (Terme en Voorwaardes) afdwingbaar te maak, insluitend die ondersoek na moontlike oortredings. om bedrog-, sekuriteits- of tegniese probleme op te spoor, te voorkom of andersins aan te spreek. beskerm teen skade aan die regte, eiendom of sekuriteit van E-Beeldskool, ons gebruikers of die publiek soos vereis of toegelaat deur die wet, insluitend om lewensverlies of ernstige beserings aan enigiemand te voorkom, of hulle regte te beskerm. wanbetalings in te vorder.

Hoe kan u u regte uitoefen:

Om enige van die regte hierbo uit te oefen, stuur ’n e-pos na E-Beeldskool (kontakvorm). Ons mag meer inligting van u versoek om u te identifiseer vir toepaslike uitvoering van u versoek of navraag. Wat ons aanvra, hang af van die aard van u versoek, hoe sensitief die inligting is en hoe skadelik ongemagtigde openbaarmaking of verwydering daarvan sou wees.

Ons doen kommersieel redelike pogings om u persoonlike data soos nodig te verwyder sou dit u versoek wees, maar hou rekords wat nodig is om te voldoen aan toepaslike plaaslike wetgewing. Waar wettiglik toegelaat, kan ons u versoek(e) van die hand wys, insluitend versoeke wat onredelik herhalend of sistemies is vir rekeninge of ander redes, oneweredige tegniese inspanning benodig, of die privaatheid van ander in gevaar stel.

INDIEN U NIE HIERMEE SAAMSTEM NIE MOET U DIE GEBRUIK VAN HIERDIE BLAD EN DIENSTE ASSEBLIEF STAAK

Opgedateer: 1 November 2020